دکتر ناصرنجم ابادی

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

خ ولیعصر، سه را جمهوری ،کوچه رجب بیگی، پ 21

-

66466216 66412347

دکتر ناصرنجم

ابادی

ارتوپد