دکتر رضا ابوالفتحی بالانجی

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

ارومیه

ارومیه – خ امام ،روبروی بیمارستان شفا ،بن بست قاسم لو

بیمارستان آذربایجان

4412223716

دکتر رضا

ابوالفتحی بالانجی

ارتوپد و زانو