دکتر سعید ابوالحسنی

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

شهر قدس ،میدان آزادی ،ساختمان پزشکان ماهان واحد 4

بیمارستان سوم شعبان (دماوند)و امام خمینی (کرج)

46886030

دکتر سعید

ابوالحسنی

ارتوپد