دکتر سعید ابریشمی

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

آزادی تقاطع آذربایجان ،روبروی بهبودی ،پلاک340 ،ساختمان پزشکان فجر

بیمارستان ایرانشهر

66034749

دکتر سعید

ابریشمی

ارتوپد