دکتر سعید اختر شناس

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

بیمارستان میلاد

بیمارستان میلاد و فیاض بخش

دکتر سعید

اختر شناس

زانو و آرتروسکوپی