دکتر صابر ارامی نیكچه

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

خیابان شریعتی ،بالاتر از او راهی قلهک ،ساختمان 1365 طبقه دوم

بیمارستان آتیه

22001211

دکتر صابر

ارامی نیكچه

زانو