دکتر سید علیرضا ابراهیم زاده

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اصفهان

اصفهان –میدان آزادی ،ابتدای چهار باغ بالا ،روبروی استخر انقلاب

یمارستان الزهرا

311610611

دکتر سید علیرضا

ابراهیم زاده

ارتوپد و ستون فقرات