اطلاعات کاربر

دکتر شهاب یوسفی فر
عضو انجمن
شهر

تهران

تخصص

ارتوپد - جنرال

بیمارستان

آیت اله کرمی

آدرس مطب

کیانپارس- خ 5 غربی- مجتمع فارابی- مطب دکتر شهاب یوسفی فر

تلفن مطب

6133913110