اطلاعات کاربر

دکتر علی اصغر ابدی
عضو انجمن
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

تهران

تخصص

ارتوپد - زانو

بیمارستان

مصطفی خمینی - آبان

آدرس مطب

ولیعصر زعفرانیه خ مقدس اردبیلی پ 104ساختمان پزشکان 92

تلفن مطب

22014078