اطلاعات کاربر

دکتر عادل ابراهیم پور
عضو انجمن
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

تهران

تخصص

ارتوپد-جنرال

آدرس مطب

آذربایجان - بین کارون و آزادی - ساختمان 1032

تلفن مطب

66015119