اطلاعات کاربر

دکتر عادل ابراهیم پور
عضو انجمن
شهر

تهران

تخصص

ارتوپد-جنرال

بیمارستان

طالقانی - آتیه - شهریار

آدرس مطب

خیابان آذربایجان - بین کارون و آزادی - ساختمان 1032

تلفن مطب

66015119