اطلاعات کاربر

دکتر مهدی آفاقی سرای
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

تبریز

تخصص

ارتوپد - جنرال

بیمارستان

محلاتی

آدرس مطب

خ هفده شهریور- ساختمان آبان_ مطب دکتر آفاقی سرای

تلفن مطب

413555055