اطلاعات کاربر

دکتر امیرمحمد آل محمد
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

اهواز

تخصص

ارتوپد - جنرال

آدرس مطب

خ‌نادری-خ‌حافظ-جنب‌داروخانه‌جهاد دانشگاهی

تلفن مطب

6112229678