اطلاعات کاربر

دکتر مسعود آیتی افین
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

مشهد

تخصص

ارتوپد - جنرال

بیمارستان

فارابی - وکیل آباد - سه را کوثر

آدرس مطب

احمدآباد -روبروی بیمارستان قائم -جنب پل هوائی-ساختمان 73-ط 5

تلفن مطب

5118456778