اطلاعات کاربر

دکتر محسن آزادی
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

شیراز

تخصص

ارتوپد - جنرال

آدرس مطب

خیابان اردیبهشت - تقاطع صورتگر -جنب داروخانه دکتر دهقان زاده

تلفن مطب

7112340088