اطلاعات کاربر

دکتر علی آستانی گرگری
عضو انجمن
شهر

تبریز

تخصص

ارتوپد - جنرال

بیمارستان

شمس (تبریز)

آدرس مطب

گلگشت - ساختمان بهاران - ط 5

تلفن مطب

33297671