اطلاعات کاربر

دکتر امید آقائی اقدم
عضو انجمن
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

تهران

تخصص

ارتوپد-جنرال

آدرس مطب

بین فلکه 2 و 3 تهرانپارس - خ 188 غربی - پ 324 - ط 2

تلفن مطب

77719244