اطلاعات کاربر

دکتر حسین آزرم
عضو انجمن
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

تهران

تخصص

ارتوپد-دست

بیمارستان

آسیا - اقبال

آدرس مطب

پاسداران -بالاتر از تقاطع فرمانیه - نبش بوستان - مجتمع پزشکی - واحد 3- طبقه همکف

تلفن مطب

22284473