اطلاعات کاربر

دکتر حمید یوسفی
عضو انجمن
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

شیراز

تخصص

ارتوپد-ستون فقرات

بیمارستان

اردیبهشت(شیراز)

آدرس مطب

خ زند- روبروی بیمارستان شهید فقیهی- کوچه 43- پلاک45- ساختمان مرمر - طبقه اول

تلفن مطب

7132317886