اطلاعات کاربر

دکتر ناصر ابراهیم پور طلوعی
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

تبریز

تخصص

ارتوپد - جنرال

بیمارستان

امام خمینی(بناب)

آدرس مطب

سراب چهار راه فردوسی

تلفن مطب

4133339024