اطلاعات کاربر

دکتر محمدحسین ابراهیم زاده
عضو انجمن
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

مشهد

تخصص

ارتوپد-زانو

بیمارستان

قائم

آدرس مطب

خ کوهسنگی-کوهسنگی 6-ساختمان نیکان - ط2 - مطب آقای دکتر ابراهیم زاده

تلفن مطب

5118541812